การประกาศกับทหารที่ดอยก่อวัน ประเทศพม่า

เมื่อกลับจากการประกาศคริสมาสที่อินเลย์ก็มุ่งสู่การประกาศให้กับเหล่าทหารที่ดอยก่อวันประเทศพม่าได้มีการจัดกิจกรรมกลางเเจ้งให้กับทหารได้เล่นเเละมีวงดนตรีเพื่อการประกาศขอบคุณพระเจ้าเหล่าทหารได้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ อยากขอฝากพี่น้องให้อธิษฐานเผื่อเหล่าทหารให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะทหารเหล่านี้เข้ามาเพื่อบำบัดเเละรักษาตัวด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังกับทีมผู้รับใช้ที่จะมีกำลังในการที่จะรับใช้ในครั้งต่อๆไป ขอพระเจ้าอวยพร  

Read more

กิจกรรมเดือน ธันวาคม2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้ไปประกาศงานคริสมาสที่ประเทศพม่า ณ อินเลย์ ซึ่งในการเดินทางไปครั้งนี้ทีมงานพันธกิจอินโดจีนได้มีโอกาสรับใช้ร่วมกันเป็นพระพรอย่างมากที่ได้ใช้ของประทานร่วมกันทำให้มองเห็นถึงความเป็นพี่น้องในพระคริสต์ระหว่างทีมงานจากย่างกุ้งเเละทีมงานจากประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและขอบคุณพระเจ้าที่ทางพันธกิจอินโดจีนได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเจ้าของโรงเเรมพร้อมมอบพระคัมภีร์เป็นของขวัญในวันคริสมาสให้กับเจ้าของโรงเเรมจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนเเละผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนพร้อมทั้งครูที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการถวายเเละสนับสนุนในสิ่งต่างๆ   

Read more

งานขอบพระคุณพระเจ้าที่ประเทศพม่า

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรีนมสำหรับสถานที่เเละวันเวลาที่ผู้รับใช้ได้กำหนดการจัดงานขอบพระคุณ เพราะการที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าส่วนหนึ่ง เราต้องไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งเเละทรงเมตตาลูกของพระองค์อยู่เสมอ  

Read more

กิจกรรมงานรับมอบวุฒิบัตร เดือนตุลาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงวันเวลาที่ดีในการเรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่ผู้รับใช้เเละทีมงานต้องได้รับการพัฒนาเเนวทางการรับใช้ผ่านการเรียนพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ต่อในการรับใช้ที่ถูกหลักเเละถูกวิธีในหลักการของพระคัมภีร์ซึ่งหลักสูตรจะมีตั้งเเต่ อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท เเละรวมไปจนถึงระดับสูงสุดคือปริญญาเอก ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อเราด้วย

Read more

กิจกรรมเดือนกันยายน 2018

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันที่ 10-14กันยายน 2018 ที่ได้มีการจัดสอนพระคัมภีร์ที่ฮานอยภาคเหนือของ ประเทศเวียดนาม เป็นภาพที่เป็นพระพรอย่างมากที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของพี่น้องที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องกระหายอยากเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าให้มากๆเพราะแต่ละคนที่ได้เข้ามาเรียนต่างก็เป็นผู้ที่อยากจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละคริสตจักรที่ตนได้มา ขอพระเจ้าได้รับพระเกีรยติในการจัดอบรมและสอนพระคำของพระเจ้าในแต่ละครั้งต่อๆไป และขอพระเจ้าอวยพระพรสำหรับผู้สนับสนุนและทีมงานคณาจารย์ผู้สอนให้ได้รับพระพรเช่นเดียวกัน อาเมน

Read more

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานรับใช้หรืองานพันธกิจอีกพื้นที่หนึ่งในรัฐฉาน หรือเรียกว่า รัฐไทใหญ่ที่มีระบบปกครองตนเองในประเทศพม่าและการเดินทางไปในครั้งนี้ ทำให้ผู้รับใช้และทุกคนในทีมงานได้เห็นถึงความกระหายฝ่ายวิญญาณที่เหล่านายทหารทุกชีวิตต้องการความรอดและต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของเขา จากการที่ได้พูดคุยกับผู้นำเขาต้องการช่วยเหลือนายทหารที่บางคนได้ติดยาเสพติดและต้องการหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้  ดังนั้นทีมงานและผู้นำได้มีโอกาสอธิษฐานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพวกเขาให้หลุดพ้นจากยาเสพติดทุกชนิด โดยต้องพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านการสอนและการหนุนใจด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า  ฉะนั้นทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานพันธกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานเผื่อหรือการมีส่วนร่วมในการถวายเข้ามาในองค์กรพันธกิจอินโดจีน ขอบพระคุณที่ทุกท่านได้มีหัวใจแห่งพระเยชูคริสต์ที่เต็มไปด้วยการให้และหัวใจแห่งการสนุบสนุนในพันธกิจการรับใช้           สุดท้ายนี้ ขอพี่น้องผู้เชื่อช่วยอธิษฐานเผื่อ นายทหารที่ได้มีจำนวน 320 คน ที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ฤทธิ์เดชของพระเจ้า[…]

Read more

ทีมงานเรียนพระคัมภีร์ กรกฏาคม2018

ได้เวลาที่จะรับการเรียนรู้และฝึกฝนที่จะเป็นผู้รับใช้หรือผู้นำในส่วนต่างๆในคริสตจักรชึ่งตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้ ดังนั้นการที่จะเป็นผู้นำที่ดีและจะมีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะได้รับการฝึกฝน,  การเรียนเพื่อที่จะรู้และทราบในน้ำพระทัยของพระเจ้า ว่าพระองค์ต้องการใช้พวกเราให้ทำอะไรเพื่องานพันธกิจของพระองค์บ้าง ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงจัดเตรียมคณาจารย์ที่ได้สอน โดยได้รับเกียรติจากสถาบันศาสนาศาสตร์ไทย (Thailand Theological Seminary:TTS) จาก ท่าน ศจ.ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล ในหลักสูตรระดับศาสนศาสตร์ เป็นพระพรอย่าง มากที่ได้ทำให้ได้เข้าใจถึงเบื้องหลังของพระคัมภีร์และหัวใจของการเป็นผู้นำหรือผู้เผยพระวจนะในที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์  

Read more

กิจกรรม เดือน กรกฏาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งในการทรงนำของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมทีมงานที่ดีและขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณและการสนับสนุนงานรับใช้ของพระเจ้าตลอดมา  ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้นำบทเรียนหรือหลักสูตรการสร้างสาวก, การประกาศ และการสร้างคริสตจักรชึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำหรือผู้รับใช้ควรที่จะมีความเข้าใจในหลักสูตรนี้เพราะทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าทั้งสิ้น และบรรยากาศในขณะที่เรียนั้นก็ได้แทรกทั้งเกมส์และกิจกรรมรวมถึงการระดมความคิด ,การฝึกวิเคราะห์ ร่วมกันในกลุ่ม สนุกและได้รับพระพรเป็นอย่างมากที่ได้ยินและได้เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสนำพระวจนะคำของพระเจ้าไปมอบให้กับผู้รับใช้ในประเทศพม่า (ตองจี) ฉะนั้นหากไม่มีพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาและผู้ที่คอยสนับสนุนงานของพระเจ้าแล้ว การเรียน ,การสอนในครั้งนี้ คงจะไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างนี้  ดังนั้นผมและทีมงานทุกท่านจึงขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สนันสนุนในงานพันธกิจของพระเจ้า และขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงมอบหมายพันธกิจนี้ให้กับผม และทีมงาน ชึ่งโดยผ่านการทรงนำของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทางคำอธิษฐาน ,คำหนุนใจ จากทีมงานและผู้เชื่อในหลายๆท่านที่ได้ติดตามงานของพระเจ้าในแต่ละครั้ง ขอพระเกียรติและพระสิริจงอยู่กับท่านท้้งหลายตลอดไปเป็นนิตย์[…]

Read more

กิจกรรมในคริสตจักรพันธมิตรเเม่สาย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2018 ที่คริสตจักรพันธมิตรเเม่สาย นำโดย ศาสนาจารย์ สุนิตย์ วุฒิปัญญา ประทาน คณะกรรมการ คริสตเตียนโปรเตสเเตนท์ อำเภอ เเม่สาย ได้มีการประชุมวางเเผนงานในการทำงานร่วมกันในเขตพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ คริสตจักรต่างๆ ที่จะมีส่วนร่วมกันในการรับใช้ ในภาพรวมการประชุมเป็นไปได้ดี ขอบคุณพระเจ้า สำหรับผู้นำ[…]

Read more