การอบรม วิธีการประกาศตามแบบคริสตจักรในยุคแรก

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2019 พันธกิจอินโดจีน มีการอบรม วิธีการประกาศ ตามแบบคริสตจักรในยุคแรก กับทีมงานที่ทำงานในประเทศพม่า ไทย และประเทศลาว ทำให้ทีมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกไปประกาศ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า วิทยากรจากประเทศ. ฟิลแลน สวิทเซอร์ แลน[…]

Read more

ผู้รับเชื่อและรับบัพติสมา

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เป็นคริสตจักรเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกไปทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้พระบัญชานั้น จะได้สำเร็จ.ตามชอบพระทัยพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีผู้เข้ามาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และพร้อมรับบัพติศมา คือ พล.ต.ต.ศานิจ มีพันธ์ ได้รับความรอดแล้ว

Read more

เยี่ยมเยียนทีมงาน ชายแดนลาว-จีน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2018 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจทีมงานที่ทำงาน ชายแดน ประเทศลาว – จีน ได้เห็นพันธกิจของพระเจ้า ได้เกิดผล เป็นอย่างดี และมีงานพื้นที่ใหม่ ( เปิด ค.จ) เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง[…]

Read more

การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019

การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019 พี่น้องในคริสตจักรทุกๆ ท่าน ต่างได้รับพระพรเต็มล้น ขอบคุณทีมงาน ของคุณแชมป์ ที่มาเยี่ยม คริสจักรของพระเจ้า. ที่แม่ส่าย

Read more

ศาสนศาสตร์ ไทย TTh.

ศาสนศาสตร์ ไทย TTh. การศึกษาพระคัมภรี์ เป็นระบบ ผู้อำนวยการสถาบัน ศจ.ดร วัลภา วิศวสุขมงคล มีสาขา เรียนทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้ การศึกษาในรดดับ อนุปริญญา ปรีญาตรี ปริญาโท. และ ปริญาเอก

Read more

การประกาศและฟื้นฟู 3-4 พ.ค รร.แม่สาย

การประกาศและการฟื้นฟู ใน. คณะคริสเตียนแม่สาย เมื่อวันที่. 3-4 พ.ค.ที่. รร.แม่สาย ได้รับพระพรเต็มล้น. โดยทีม กปช.มส(คณะคริสเตียนโปรแตสแต้นท์แม่สาย)

Read more

Merry Christmas and Happy New year

# Merry Christmas and Happy New year# ” คริสมาสเป็นเวลาแห่งความรัก” …คริสต์มาสอาจหลายๆ ที่ อาจจะต่างบรรยากาศ ต่างสถานที่ ต่างภาษา ต่างสภานะ…..แต่ไม่ต่างวัตถุประสงค์…… เพราะคริสตมาสเป็นพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้า ในการมาบังเกิดขององค์พระเยซคริสค์ พระองค์ มีพระประสงค์เดียวที่จะทรงสำแดงความรัก พระคุณ”[…]

Read more

การประกาศกับทหารที่ดอยก่อวัน ประเทศพม่า

เมื่อกลับจากการประกาศคริสมาสที่อินเลย์ก็มุ่งสู่การประกาศให้กับเหล่าทหารที่ดอยก่อวันประเทศพม่าได้มีการจัดกิจกรรมกลางเเจ้งให้กับทหารได้เล่นเเละมีวงดนตรีเพื่อการประกาศขอบคุณพระเจ้าเหล่าทหารได้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ อยากขอฝากพี่น้องให้อธิษฐานเผื่อเหล่าทหารให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะทหารเหล่านี้เข้ามาเพื่อบำบัดเเละรักษาตัวด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังกับทีมผู้รับใช้ที่จะมีกำลังในการที่จะรับใช้ในครั้งต่อๆไป ขอพระเจ้าอวยพร  

Read more

กิจกรรมเดือน ธันวาคม2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้ไปประกาศงานคริสมาสที่ประเทศพม่า ณ อินเลย์ ซึ่งในการเดินทางไปครั้งนี้ทีมงานพันธกิจอินโดจีนได้มีโอกาสรับใช้ร่วมกันเป็นพระพรอย่างมากที่ได้ใช้ของประทานร่วมกันทำให้มองเห็นถึงความเป็นพี่น้องในพระคริสต์ระหว่างทีมงานจากย่างกุ้งเเละทีมงานจากประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและขอบคุณพระเจ้าที่ทางพันธกิจอินโดจีนได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเจ้าของโรงเเรมพร้อมมอบพระคัมภีร์เป็นของขวัญในวันคริสมาสให้กับเจ้าของโรงเเรมจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนเเละผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนพร้อมทั้งครูที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการถวายเเละสนับสนุนในสิ่งต่างๆ   

Read more