พันธกิจอินโดจีน ประเทศเวียดนาม

ช่วงวันที่. 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019. # ทีมงานพันธกิจอินโดจีน # เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร และหนุนใจ ผู้รับใช้ คริสตจักรต่าง ๆ ที่ ประเทศเวียดนาม เวียดยามเหนือ /[…]

Read more

พันธกิจที่ฮานอย

พันธกิจ Indochina mission. ช่วงวันที่ 2-5 September 2019 ที่ ฮานอย.1. เป็นการสอนพระวจนะของพระเจ้า และการเทศสนา หนุนใจนักศึกษา. 2.การจัดกิจกรรม อนุชนพื้นที่ ฮานอย โดยมี อนุชนเข้าร่วม ในการตัดค่ายครั้งนี้ จำนวน 70[…]

Read more

การอบรม วิธีการประกาศตามแบบคริสตจักรในยุคแรก

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2019 พันธกิจอินโดจีน มีการอบรม วิธีการประกาศ ตามแบบคริสตจักรในยุคแรก กับทีมงานที่ทำงานในประเทศพม่า ไทย และประเทศลาว ทำให้ทีมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกไปประกาศ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า วิทยากรจากประเทศ. ฟิลแลน สวิทเซอร์ แลน[…]

Read more

ผู้รับเชื่อและรับบัพติสมา

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เป็นคริสตจักรเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกไปทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้พระบัญชานั้น จะได้สำเร็จ.ตามชอบพระทัยพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีผู้เข้ามาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และพร้อมรับบัพติศมา คือ พล.ต.ต.ศานิจ มีพันธ์ ได้รับความรอดแล้ว

Read more

เยี่ยมเยียนทีมงาน ชายแดนลาว-จีน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2018 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจทีมงานที่ทำงาน ชายแดน ประเทศลาว – จีน ได้เห็นพันธกิจของพระเจ้า ได้เกิดผล เป็นอย่างดี และมีงานพื้นที่ใหม่ ( เปิด ค.จ) เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง[…]

Read more

การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019

การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019 พี่น้องในคริสตจักรทุกๆ ท่าน ต่างได้รับพระพรเต็มล้น ขอบคุณทีมงาน ของคุณแชมป์ ที่มาเยี่ยม คริสจักรของพระเจ้า. ที่แม่ส่าย

Read more

ศาสนศาสตร์ ไทย TTh.

ศาสนศาสตร์ ไทย TTh. การศึกษาพระคัมภรี์ เป็นระบบ ผู้อำนวยการสถาบัน ศจ.ดร วัลภา วิศวสุขมงคล มีสาขา เรียนทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้ การศึกษาในรดดับ อนุปริญญา ปรีญาตรี ปริญาโท. และ ปริญาเอก

Read more

การประกาศและฟื้นฟู 3-4 พ.ค รร.แม่สาย

การประกาศและการฟื้นฟู ใน. คณะคริสเตียนแม่สาย เมื่อวันที่. 3-4 พ.ค.ที่. รร.แม่สาย ได้รับพระพรเต็มล้น. โดยทีม กปช.มส(คณะคริสเตียนโปรแตสแต้นท์แม่สาย)

Read more

Merry Christmas and Happy New year

# Merry Christmas and Happy New year# ” คริสมาสเป็นเวลาแห่งความรัก” …คริสต์มาสอาจหลายๆ ที่ อาจจะต่างบรรยากาศ ต่างสถานที่ ต่างภาษา ต่างสภานะ…..แต่ไม่ต่างวัตถุประสงค์…… เพราะคริสตมาสเป็นพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้า ในการมาบังเกิดขององค์พระเยซคริสค์ พระองค์ มีพระประสงค์เดียวที่จะทรงสำแดงความรัก พระคุณ”[…]

Read more