กิจกรรมเดือนกันยายน 2018

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันที่ 10-14กันยายน 2018 ที่ได้มีการจัดสอนพระคัมภีร์ที่ฮานอยภาคเหนือของ ประเทศเวียดนาม เป็นภาพที่เป็นพระพรอย่างมากที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของพี่น้องที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องกระหายอยากเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าให้มากๆเพราะแต่ละคนที่ได้เข้ามาเรียนต่างก็เป็นผู้ที่อยากจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละคริสตจักรที่ตนได้มา ขอพระเจ้าได้รับพระเกีรยติในการจัดอบรมและสอนพระคำของพระเจ้าในแต่ละครั้งต่อๆไป และขอพระเจ้าอวยพระพรสำหรับผู้สนับสนุนและทีมงานคณาจารย์ผู้สอนให้ได้รับพระพรเช่นเดียวกัน อาเมน

Read more