เปิดสถาบันเรียนพระคัมภีร์ Myanmar Bible Seminary

เดินทางไปเปิดสถาบันเรียนพระคัมภีร์ Myanmar Bible Seminary ที่ประเทศพม่า ในการเปิดเทอมรับนักศึกษาใหม่ ในปีที่ 2 ของการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้ในการศึกษาพระวจนะ ขอบคุณพระเจ้าที่มีนักศึกษามากเกินคาดหมาย