คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ได้จัด พิธีบัพติศมา

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2012 คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ได้จัด พิธีบัพติศมา ให้กับผู้เชื่อ ใหม่ จำนวน 8  ท่าน โดย ศาสนาจารย์สุนิตย์ วุฒิปัญญา ศิษยาภิบาล  และอาจารย์ จี้ฉาง ไกรสินธุสมภพคริสตจักรพันธมิตร โดยมีพี่น้องสมาชิกเข้าร่วมแสดงความยิยดี เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทุกท่านมีความสุขและยินดีเป็นอย่างมาก