กิจกรรมงานรับมอบวุฒิบัตร เดือนตุลาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงวันเวลาที่ดีในการเรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่ผู้รับใช้เเละทีมงานต้องได้รับการพัฒนาเเนวทางการรับใช้ผ่านการเรียนพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ต่อในการรับใช้ที่ถูกหลักเเละถูกวิธีในหลักการของพระคัมภีร์ซึ่งหลักสูตรจะมีตั้งเเต่ อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท เเละรวมไปจนถึงระดับสูงสุดคือปริญญาเอก ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อเราด้วย