งานขอบพระคุณพระเจ้าที่ประเทศพม่า

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรีนมสำหรับสถานที่เเละวันเวลาที่ผู้รับใช้ได้กำหนดการจัดงานขอบพระคุณ เพราะการที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าส่วนหนึ่ง เราต้องไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งเเละทรงเมตตาลูกของพระองค์อยู่เสมอ