คริสตมาสและพิธีถวายคริสตจักรใหม่

การประกาศงานคริสตมาสและพิธีถวายคริสตจักรใหม่ ( คริสตจักรแห่งรัฐฉานที่ 1 ) ณ ดอยก่อวัน รัฐฉานนอกเขตการปกครอง ในวันที่ 24-25  ธันวาคม 2010