การประกาศกับทหารที่ดอยก่อวัน ประเทศพม่า

เมื่อกลับจากการประกาศคริสมาสที่อินเลย์ก็มุ่งสู่การประกาศให้กับเหล่าทหารที่ดอยก่อวันประเทศพม่าได้มีการจัดกิจกรรมกลางเเจ้งให้กับทหารได้เล่นเเละมีวงดนตรีเพื่อการประกาศขอบคุณพระเจ้าเหล่าทหารได้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ อยากขอฝากพี่น้องให้อธิษฐานเผื่อเหล่าทหารให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะทหารเหล่านี้เข้ามาเพื่อบำบัดเเละรักษาตัวด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังกับทีมผู้รับใช้ที่จะมีกำลังในการที่จะรับใช้ในครั้งต่อๆไป ขอพระเจ้าอวยพร