การประกาศ เมื่อ 26-27 กุมภาพันธ์ 2019

การประกาศ เมื่อ 26-27 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ รร.ห้วยไคร้ อ .แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม โดยประมาณ. 2.500.คน