การประกาศและฟื้นฟู 3-4 พ.ค รร.แม่สาย

การประกาศและการฟื้นฟู ใน. คณะคริสเตียนแม่สาย เมื่อวันที่. 3-4 พ.ค.ที่. รร.แม่สาย ได้รับพระพรเต็มล้น. โดยทีม กปช.มส(คณะคริสเตียนโปรแตสแต้นท์แม่สาย)