การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019

การฟื้นฟูคริสจักรพันธมิตรแม่สาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2019 พี่น้องในคริสตจักรทุกๆ ท่าน ต่างได้รับพระพรเต็มล้น ขอบคุณทีมงาน ของคุณแชมป์ ที่มาเยี่ยม คริสจักรของพระเจ้า. ที่แม่ส่าย