เยี่ยมเยียนทีมงาน ชายแดนลาว-จีน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2018 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจทีมงานที่ทำงาน ชายแดน ประเทศลาว – จีน ได้เห็นพันธกิจของพระเจ้า ได้เกิดผล เป็นอย่างดี และมีงานพื้นที่ใหม่ ( เปิด ค.จ) เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า แม้ผู้รับใช้เขาเหล่านั้น จะต้องผเชิญกับการถูกต่อต้านและข่มแหงก็ตาม พวกเขาก็ไม่หยุดและย่อท้อ ..คำอธิฐานของพวกเราจะช่วยให้เขา ดำเนินงานต่อไปได้…