การอบรม วิธีการประกาศตามแบบคริสตจักรในยุคแรก

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2019 พันธกิจอินโดจีน มีการอบรม วิธีการประกาศ ตามแบบคริสตจักรในยุคแรก กับทีมงานที่ทำงานในประเทศพม่า ไทย และประเทศลาว ทำให้ทีมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกไปประกาศ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า วิทยากรจากประเทศ. ฟิลแลน สวิทเซอร์ แลน ภูตาน และฟิลิปิน ท่านเหล่านี้เป๋นพระพรมาก ถือว่าเป็นพระพร ทพให้ทีมงาน พันธกิจ ทุกๆ คนรับพระพรเต็มๆ