พันธกิจที่ฮานอย

พันธกิจ Indochina mission. ช่วงวันที่ 2-5 September 2019 ที่ ฮานอย.1. เป็นการสอนพระวจนะของพระเจ้า และการเทศสนา หนุนใจนักศึกษา. 2.การจัดกิจกรรม อนุชนพื้นที่ ฮานอย โดยมี อนุชนเข้าร่วม ในการตัดค่ายครั้งนี้ จำนวน 70 คน นำโดยทีม อาจารย์มานะ ..ขอบคุณพระเจ้า