พันธกิจอินโดจีน ประเทศเวียดนาม

ช่วงวันที่. 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019. # ทีมงานพันธกิจอินโดจีน # เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร และหนุนใจ ผู้รับใช้ คริสตจักรต่าง ๆ ที่ ประเทศเวียดนาม เวียดยามเหนือ / จีนตอนใต้ ( ชายแดนเวียดนามจีน ) เมืองสะปา พี่น้องที่นั่นหิวกระหายพระคำของพระเจ้า มีควากระตือรือร้นมาก บนเส้นทางที่ท้าทายและยากลำบาก ทีมงานในพันธกิจก็ไม่บ่น เป็นพระพรมาก ขอบคุณพระเจ้าในการดูแลปกป้อง ทีมงาน..อยู่ในความปลอดภัย ของพระองค์..ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ