เยี่ยมเยียนโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางไปเปิด คจ.บ้านน้ำหลุก ประเทศพม่า การเดินทางค่อนข้างลำบาก ทั้งทางยกและทางน้ำ พี่น้องที่นั่นมีความชื่นชมยินดี และหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้ามาก หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนครู โรงเรียนบ้านน้ำหลุก

Read more

โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

ด้วยแรงอธิษฐานเผื่อของพี่น้องทุกท่าน โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ได้เปิดแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2012 โดยมีนักศึกษาที่มาจากเมืองต่างๆ เข้ามาเรียน จำนวน 20 คน ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี มีหลักสูตร ป.ตรี และประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

Read more

จัดค่ายอนุชนภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศ

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2012 ได้จัดค่ายอนุชนภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศ ในงานพันธกิจมิชชั่น โดยจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นภายในเขตชายแดน ไทย-พม่า สร้างความสัมพันธ์ ให้เป็นกลุ่มอนุชนที่เข้มแข็ง เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มแรกในเขตชายแดน ชื่อกลุ่ม อนุชนคนรุ่นใหม่ หัวใจ “พระคริสต์” มีการวางแผนโครงการต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการสนับสนุนอยู่ เป็นกลุ่มอนุชนวัยรุ่นที่ไฟแรงมาก แต่ละคนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง[…]

Read more

รายงาน การก่อสร้างคริสตจักรมะคาโบ 23/05/2012

ข้อมูล การก่อสร้างคริสตจักรมะคาโบ ที่เชียงตุงประเทศพม่า ความคืบหน้าตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่

Read more

ทีมงานได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2012 อ.สุนิตย์ และทีมงานได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนาม ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม สภาพความเป็นอยู่ที่ชายแดนเวียดนามลำบากมาก คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักพระเจ้า มีโอกาสร่วมการนมัสการที่คริสตจักร แถวชายแดน ลาว-เวียดนาม การนมัสการในบ้าน พี่น้องมีความหิวกระหายมาก สภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องและเด็กๆน่าสงสาร เขาลำบากมาก และต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน

Read more

การประกาศบนพื้นที่ห่างไกล บนภูเขาสูง

การประกาศบนพื้นที่ห่างไกล บนภูเขาสูง โดยใช้เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ นำทีมโดย อ.ถังปีและทีมงานประกาศที่เชียงตุงประเทศพม่า

Read more

ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสและอนุชน

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2012 ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสและอนุชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากจัดเป็นครั้งแรกจึงยังไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากเท่าไหร่ ยังมาเด็กมาร่วมค่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ทีมงานได้ให้ความทุ่มเม ทั้งแรงการใจ กับค่ายนี้มาก เด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและได้รับพระพรมากมายจากค่ายนี้ หวังว่าครั้งต่อไปจะมีเด็กๆมาร่วมค่ายมากขึ้น

Read more

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า

อ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา และทีมงานพันธกิจ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2554

Read more