พันธกิจที่ประเทศกัมพูชา

ครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้า อ.พรม สวุธ และผู้ประสานงาน ประเทศกัมพูชา   การประชุมวางแผนงานของทีมงาน สำหรับการสอนและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 23-26 ก.ค. 2012 ทีมงาน ได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา เพื่อสอนพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องกัมพูชา และทำพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาอบรมพระคัมถีร์ที่ ศูนย์โฮเรบ ครูเสด นำทีมโดย ศจ.ยุทธยงค์[…]

Read more