โรงเรียนบ้านสามก้อน

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนสามก้อนเมื่อปี ค.ศ.1999 มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 30 คน หมู่บ้านสามก้อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในประเทศพม่า ติดกับแม่น้ำโขง เป็นเขตหวงห้ามไม่อนุญาติให้ผู้คนภายนอกเข้าไปยังหมู่บ้าน เนื่องจากมักจะมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติ และสิ่งของผิดกฏหมายมากมาย เพราะเป็นเส้นทางชายแดน พม่า-ลาว และยังเป็นเส้นทางผ่านในการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน มีกลุ่มนักค้าของผิดกฎหมายลักลอบเข้าไปจะถูกฆาตกรรมบ่อยครั้ง จึงเป็นการยากและอันตรายมากที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านที่นั่น เนื่องจากเด็กๆที่นั่นมีจำนวนมากมาย แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา เราจึงเล็งเห็นปัญหานี้และต่างคนต่างมีภาระใจ จึงร่วมกันสร้างโรงเรียนบ้านสามก้อน ให้กับเด็กๆในหมู่บ้านได้ศึกษา[…]

Read more

โรงเรียนป่าตองแข็ม

เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี  ค.ศ.2011 ครูใหญ่ คือ อาจารย์ปาทุล ( ศิษยาภิบาล คจ.ป่าตองแข็ม ) ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 30 คน ในการประกาศตามหมู่บ้านบนพื้นที่ ที่ห่างไกลนั้น ปัจจุบันเป็นการยากที่จะสอนเรื่องพระวจนะคำของพระเจ้าแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากส่วนมากเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้าน จะไม่มีความรู้ในเรื่องภาษา สาเหตุก็มาจาก พวกเขาไม่เรียนหนังสือ เพราะในหมู่บ้าน[…]

Read more