ข่าวกิจกรรมเดือนธันวาคม 2017

การเดินทางสู่รัฐฉาน ( ช่ายแดนทศพม่า ) ดอยไตแลง ทางด้าน ทางด้านอำเภอปางมะพร้า จังหหสัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ 21-23 ธันวาคม 2017 เพื่อ การประกาศช่วงคริสมาส และปีใหม่ มอบอุปกรณ์ให้ทาง รพ.และมอบอุปกรณ์การเรียนให้ รร. อุปกรณ์ของใช้จำเป็น ให้เรือนจำให้นักโทษ[…]

Read more

ข่าวกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน2017

ภาระกินในประเทศพม่า วันที่ 8/11/2017   11/11/2017 “ทำตามพระบัญชา “ขอบคุณพระเจ้า วันนี้ พี่น้องเหล่านี้ ที่เชื่อ พร้อมดำเนินชีวิต ติดตามพระเยซูคริสต์ …มอบชีวิต ใจ กาย ติดามพระองค์ ตลอดชีวิตจะหาไม่..   14/11/2017 การสัมนาที่ย่างกุ้ง[…]

Read more