ข่าวกิจกรรม เดือน เมษายน 2018

ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทีมงานที่มีใจอยากจะออกไปเห็นพระพรในประเทศเวียดนาม ชึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ทางทีมงานผู้รับใช้ในกรุงเทพฯได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้ที่ ฮานอย เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่ต่าง ฝ่ายต่างก็นำพระพรมาแบ่งปันกันและกัน  รวมถึงได้สัมผัสถึงพลังแห่งความรัก, ความอบอุ่น,และความเชื่อที่เราได้มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงทำให้ได้มาเป็นพี่น้องร่วมกันในพระคริสต์

Read more

ข่าวกิจกรรมเดือน มีนาคม 2018

  พันธกิจครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจัดเตรียมและเลือกให้ผู้รับใช้ได้มีนิมิตที่มาจากพระเจ้าได้มาร่วมทำงานด้วยกันนับแล้วล้วนเป็นพระพรอย่างมากมายที่ได้รู้จักกับเพื่อนผู้รับใช้ในประเทศลาวแขวงเชียงขวาง ชึ่งการพบปะกันในครั้งนี้เป็นระยะเวลาที่มีการเดินทางที่แสนยาวนาน ชึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสำหรับพระพรของพระเจ้านั้นไม่สามารถมากำหนดเป็นระยะทางของมนุษย์ได้เลย

Read more

ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2018

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร่วมงานเฉลิมฉลอง วันสำคัญแห่งชาติในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของพี่น้องชาวไท           ใหญ่ แห่งรัฐฉาน ประเทศพม่า

Read more