::Indocinamission.org::

จัดโครงการ คริสต์มาสแห่งการให้.ที่บ้าน เวียงหมอก เชียงราย 30-31 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2019 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน Indochina mission ปิดส่งท้ายปี โดยจัดโครงการ คริสต์มาสแห่งการให้. 2019 โดยได้นำเสื้อผ้ากันหนาว ขนม ,ผ้าห่มกันหนาว ไปข่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่ บ้นพักฝื้นฟูผู้ติสยาเสพติด ที่บ้าน เวียงหมอก อ.เชียงของ[…]

Read more

การประกาศต่างแดน ที่ประเทศพม่า 26 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2019 การประกาศต่างแดน ที่ ประเทศพม่า โดยทีมงาน พันธกิจอินโดจีน. และโรงเรียนนานาชาติ เชีบงราย โดยมอบของขวัญ อุปกรณ์ การเรียน.ให้ เด็กๆ ที่มีความจำเป็น บนพื้นที่ห่างไกล ความเจริญ.ทำให้เด็กๆ ได้รับความสุขมาก ๆ[…]

Read more

จัดการประกาศในชุมชนบ้านสันหลวง เชียงราย 17 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2019 ทีมงานคริสตจักรพันธมิตรแม่ส่าย.และทีมงานพันธกิจอินโดจีน ได้จัดการประกาศในชุมชน บ้านสันหลวง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้เชิญ ผู้นำชุมชน อาทิเช่น กำนัน สารวัดกำนัน สจ ผู้ใหญ่บ้าน.และตลอดจน ประชาชน ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม การประกาศ[…]

Read more

จัดคริสต์มาส เพื่อการประกาศเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2019 ที่ ดอยเทรอดไทย

ช่วงแห่งการประกาศ พันธกิจอินโดจีน , คริสตจักรพันธมิตรแม่สายและ และคริสตจักร เทรดไทยร่วมกันจัดคริสต์มาส เพื่อการประกาศเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2019 ที่ ดอยเทรอดไทย ร่วมกับคริสตจักรเทรอดไทย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายพี่น้องที่ประสบภัยหนาว

Read more