::Indocinamission.org::

เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว

วันที่ 17 ตุลาคม เป็น คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว เวลาเรียนพระคัมภีร์ 09.30-10 น. เวลานมัสการ 10..30-12.00 น มีผู้เชื่อใหม่ 1 ท่าน

Read more

โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 พันธกิจอินโดจีน ได้นำเสนอ โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และทางสมาคม YWCA . ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะมีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ ในจำนวนเงิน 50,000 บาท พันธกิจอินโดจีนจึงจัดเตรียมทีมงานในการ ลงพื้นที่เพื่อนำเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือแก่ ครอบครัวของผู้นำที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

Read more

ช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 พันธกิจ อินโดจีนได้มีการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า โดยได้มีส่วนจัดชื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารแห้ง อาทิเข่น น้ำมันพืช,เกลือปรุงอาหาร,เส้นหมี่,ปลากระป๋อง หอมแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้

Read more