ช่วยเหลือครอบครัวผู้รับใช้ ที่มีผลกระทบ จากโรคโควิด19

วันที่ 7 ตุลาคม คือ ทางพันธกิจได้ มีการช่วยเหลือครอบครัวผู้รับใช้ ที่มีผลกระทบ จากโรคโควิด19