พันธกิจที่ประเทศกัมพูชา

ครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้า อ.พรม สวุธ และผู้ประสานงาน ประเทศกัมพูชา

 

การประชุมวางแผนงานของทีมงาน สำหรับการสอนและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 23-26 ก.ค. 2012 ทีมงาน ได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา เพื่อสอนพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องกัมพูชา และทำพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาอบรมพระคัมถีร์ที่ ศูนย์โฮเรบ ครูเสด นำทีมโดย ศจ.ยุทธยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น และทีมงานพันธกิจอินโดจีน

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ จำนวน 120 ท่าน จากจังหวักต่างๆ ในประเทศกัมพูชา