ช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 พันธกิจ อินโดจีนได้มีการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า โดยได้มีส่วนจัดชื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารแห้ง อาทิเข่น น้ำมันพืช,เกลือปรุงอาหาร,เส้นหมี่,ปลากระป๋อง หอมแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้