::Indocinamission.org::

เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว

วันที่ 17 ตุลาคม เป็น คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว เวลาเรียนพระคัมภีร์ 09.30-10 น. เวลานมัสการ 10..30-12.00 น มีผู้เชื่อใหม่ 1 ท่าน

Read more

โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 พันธกิจอินโดจีน ได้นำเสนอ โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และทางสมาคม YWCA . ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะมีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ ในจำนวนเงิน 50,000 บาท พันธกิจอินโดจีนจึงจัดเตรียมทีมงานในการ ลงพื้นที่เพื่อนำเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือแก่ ครอบครัวของผู้นำที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

Read more

ช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 พันธกิจ อินโดจีนได้มีการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า โดยได้มีส่วนจัดชื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารแห้ง อาทิเข่น น้ำมันพืช,เกลือปรุงอาหาร,เส้นหมี่,ปลากระป๋อง หอมแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้

Read more

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ วันที่ 8. มิถุนายน 2020. ณ.คริสตจักรพันธมิตรแม่เป็นการประชุมหารือ ระหว่าง คณะคริสเตียนโปรแตสแต้ทน์แม่สาย และหน่วยงานของทางภาครัฐ ว่าด้วยการทำงานร่วมกันในพื้นที่อำเภอแม่สาย และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Read more

จัดนมัสการและขอบคุณพระเจ้า

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020. คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า.เพื่อเป็นการสำนึกในพระคุณพระเจ้า ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

Read more

พันธกิจช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ Covid19

ภารกิจช่วง. เดือนมีนาคม – พฤษภาคคม 2020 เป็นภารกิจให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid19 ในพื้นที่ อ แม่สาย และ อำเภอใกล้เคียง ทางพันธกิจได้นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำมัน มาม่า และสิ่งของจำเป็นในครัวเรือน[…]

Read more

ประชุมวางแผนการจัดงานประกาศ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 พันธทีมงานกิจอินโดจีน indochinamission. org ร่วมกับคณะคริสเตียนโปรแตสแตทน์ แม่สาย,องกร Holy City ประเทศไทยและคณะผู้รับใช้ไทย พม่า ได้ประชุมวางแผนการจัดประกาศ ร่วมกันในพื้นที่. อ. แม่สาย และ จ. ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนม่า[…]

Read more

พิธิบัพติสมา 26 มกราคม 2020

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 คริสตตักรพันธมิตรแม่สาย ได้จัดให้มีพิธีบัพติศมาที่สระน้ำ ผาแตก แม่สาย จำนวน 9 ท่าน ขอบคุณพระเจ้า ทุกอย่าง เป็นไปได้ดี และเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า.

Read more