การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ยังมีการนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์ – 09.30 -10.20 ศึกษาพระคัมภีร์ – 10.30-12 .00 น นมัสการพระเจ้าร่วมกัน และฟังคำเทศนา ….. ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Read more

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

โดยพระคุณพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้า ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ทีมงานในคริสตจักรพันธมิตรแม่สาย บางท่านได้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี BTh .ปริญญาโท M.min และ ปริญญาเอก Dr.Ministry จาก Thailand Theological Seminary (สถาบันศาสตร์ไทย) … ในการสำเร็จการศึกษานี้[…]

Read more

พิธีบัพติศมา

“ ทำตามพระมหาบัญชา” เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม2022 ได้จัดให้มีพิธีบัพติศมาให้กับผู้เชื่อ จำนวน 17 ท่าน ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท ดังพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า … “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”[…]

Read more

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม

บนเส้นทางที่ ยาวนาน แสนไกล และ ลำบากมากขนาดไหน ทีมงาน …พันธกิจอินโดจีน (indochinamission) …ก็จะไป และไปให้ถึง…… เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2022 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ออกเดินทางไปยัง ชายแดน อำเภออุ้มผาง จ.ตาก เพื่อนำปัจจัย[…]

Read more

ร่วมพีธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2022 ศจ.ดร.สุนิตย์ วุฒิปัญญา ประธานคณะ คริสเตียนโปรเต็สแตทน์ อำเภอแม่สาย ได้นำทีม คณะผู้นำคริสตจักร ในเขต อำเภอแม่สาย เข้าร่วมพีธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาชีนีนาค พระราชนนีพันปีหลวง …เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 90[…]

Read more

กิจกรรมอนุชน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2022 ได้จัดกิจกรรมอนุชน ในเขตพื้นที่ แม่สาย เชียงราย เชียงแสน ณ คริสตจักรแม่สาย โดยมีจุดประสงค์ ในการสามัคคีธรรม และฟื้นฟู ในปลายปี 2022

Read more

เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว

วันที่ 17 ตุลาคม เป็น คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว เวลาเรียนพระคัมภีร์ 09.30-10 น. เวลานมัสการ 10..30-12.00 น มีผู้เชื่อใหม่ 1 ท่าน

Read more

โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 พันธกิจอินโดจีน ได้นำเสนอ โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และทางสมาคม YWCA . ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะมีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ ในจำนวนเงิน 50,000 บาท พันธกิจอินโดจีนจึงจัดเตรียมทีมงานในการ ลงพื้นที่เพื่อนำเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือแก่ ครอบครัวของผู้นำที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

Read more

ช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 พันธกิจ อินโดจีนได้มีการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องที่ประสบภัยจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศพม่า โดยได้มีส่วนจัดชื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารแห้ง อาทิเข่น น้ำมันพืช,เกลือปรุงอาหาร,เส้นหมี่,ปลากระป๋อง หอมแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้

Read more