การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ยังมีการนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์ – 09.30 -10.20 ศึกษาพระคัมภีร์ – 10.30-12 .00 น นมัสการพระเจ้าร่วมกัน และฟังคำเทศนา ….. ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Read more

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

โดยพระคุณพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้า ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ทีมงานในคริสตจักรพันธมิตรแม่สาย บางท่านได้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี BTh .ปริญญาโท M.min และ ปริญญาเอก Dr.Ministry จาก Thailand Theological Seminary (สถาบันศาสตร์ไทย) … ในการสำเร็จการศึกษานี้[…]

Read more

พิธีบัพติศมา

“ ทำตามพระมหาบัญชา” เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม2022 ได้จัดให้มีพิธีบัพติศมาให้กับผู้เชื่อ จำนวน 17 ท่าน ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท ดังพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า … “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”[…]

Read more

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม

บนเส้นทางที่ ยาวนาน แสนไกล และ ลำบากมากขนาดไหน ทีมงาน …พันธกิจอินโดจีน (indochinamission) …ก็จะไป และไปให้ถึง…… เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2022 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ออกเดินทางไปยัง ชายแดน อำเภออุ้มผาง จ.ตาก เพื่อนำปัจจัย[…]

Read more

ร่วมพีธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2022 ศจ.ดร.สุนิตย์ วุฒิปัญญา ประธานคณะ คริสเตียนโปรเต็สแตทน์ อำเภอแม่สาย ได้นำทีม คณะผู้นำคริสตจักร ในเขต อำเภอแม่สาย เข้าร่วมพีธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาชีนีนาค พระราชนนีพันปีหลวง …เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 90[…]

Read more

กิจกรรมอนุชน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2022 ได้จัดกิจกรรมอนุชน ในเขตพื้นที่ แม่สาย เชียงราย เชียงแสน ณ คริสตจักรแม่สาย โดยมีจุดประสงค์ ในการสามัคคีธรรม และฟื้นฟู ในปลายปี 2022

Read more