กิจกรรมอนุชน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2022 ได้จัดกิจกรรมอนุชน ในเขตพื้นที่ แม่สาย เชียงราย เชียงแสน ณ คริสตจักรแม่สาย โดยมีจุดประสงค์ ในการสามัคคีธรรม และฟื้นฟู ในปลายปี 2022