ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม

บนเส้นทางที่ ยาวนาน แสนไกล และ ลำบากมากขนาดไหน ทีมงาน …พันธกิจอินโดจีน (indochinamission) …ก็จะไป และไปให้ถึง……

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2022 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ออกเดินทางไปยัง ชายแดน อำเภออุ้มผาง จ.ตาก เพื่อนำปัจจัย อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องเพื่อนบ้าน ผู้ลำบากที่ลี้ภัยสงครามภายในประเทศพม่า มาอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยพม่า…

พี่น้องเหล่านี้ ต่างซาบชึ้งในความรักและพระคุณพระเจ้า …ดังมีพระวจะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่า “ การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ” …ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสำหรับทีมงานเป็นอย่างมากที่ได้เสียสละในครั้งนี้