แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

โดยพระคุณพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้า ทีมงานพันธกิจอินโดจีน ทีมงานในคริสตจักรพันธมิตรแม่สาย บางท่านได้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี BTh .ปริญญาโท M.min และ ปริญญาเอก Dr.Ministry จาก Thailand Theological Seminary (สถาบันศาสตร์ไทย)

… ในการสำเร็จการศึกษานี้ เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ ความสามารถที่ได้มา ไปพัฒนาชีวิต การรับใช้ ติตตามพระเจ้า และนำไปใช้ในพันธกิจ ให้เกิดผลยิ่งๆ ขึ้น ตามชอบพระทัยพระบิดาเจ้า

…ทั้งนี้ การแสดงความยินดี มีท่านนายอำเภอแม่สาย มาร่วมแสดงความยินดีด้วย เพื่อจะเป็นที่ถวายพระเกียรติ ต่อไป